Kommerciella byggnader

Här hittar du exempel på hotel, golfanläggningar, restauranger och likande byggnader uppförda i kraftigt finskt timmer. Denna typ av byggnader är alltid en säker investering för flera generationers verksamhet.